Jury 2017

Samma jury som förra året med nytillskotten Bolle Tham & Tom Hedqvist

Juryn arbetar noggrant och intensivt från det att tävlingen stängs. Medlemmarna i juryn är alltid öppna för det oväntade och det nyskapande, det experimentella och mångsidiga.

Juryn för Ung Svensk Form 2017 är:

Från vänster:
Samir Alj Fält – formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen
Marcus Engman – designchef IKEA och engagerad i IKEAs projekt Democratic design
Salka Hallström Bornold (jury ordf) – är journalist, författare med modeexpertis och biträdande chefredaktör på tidningen Form
Tom Hedqvist – formgivare verksam i 10-gruppen, tidigare rektor på Beckmans samt chef för Röhsska museet i Göteborg
Åsa Jungnelius – glasformgivare, lektor på Konstfack,  driver hyttan i Boda som en öppen plattform
Kenneth Kvarnström – En av nordens främsta koreografer, danschef på Kulturhuset/Stadsteatern
Petra Lilja – industridesigner, gallerist och ansvarig för masterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet
Tor Lindstrand – arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan
Bea Szenfeld – modedesigner med flera uppdrag från internationella märken, samt föreläsare
Bolle Tham – Arkitekt och grundare av arkitektbyrån Tham & Videgård Arkitekter
Jesper Waldersten – illustratör, konstnär och satiriker