Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig och självklar del av Ung Svensk Form. Här presenterar vi de kategorier som vi arbetar utifrån:

Miljö
Vårt hållbarhetsarbete återspeglas i den årliga utställningen och genom alla bidrag som ställs ut. Unga designer är medvetna och orädda – delaktiga i samhällsfrågor, miljöfrågor, hållbarhet  och de använder sin talang för att påverka på sitt sätt. Bidragen har viktiga budskap och frågeställningar. Ung Svensk Form ger deras idéer en plattform att synas på.

Mångfald
Utanförskap och segregation ökar i vårt samhälle i dag. Syftet med  TALANG FINNS ÖVERALLT är att skapa förutsättningar för fler att kunna söka till design- och konstskolor. Det är en naturlig del i arbetsprocessen i Ung Svensk Form som helhet.

Demokratisk design
Vi samarbetar med IKEA och Malmö stad. För oss innebär mångfald så mycket mer än inom de sociala kategorierna – vi ser också mångfald inom de estetiska uttrycken som en viktig del av Ung Svensk Form.

Ökad produktionsförståelse
Tillsammans med Stiftelsen för Garverinäringens främjande, Mitab, Kvadrat m.fl jobbar vi aktivt för att unga formgivare ska öka sin produktionsförståelse. Vi gör det genom studiebesök och workshops hos våra samarbetspartners och på garverier. Utövarna blir medvetna om producenternas villkor och producenterna får se vad som ligger i framkant.