Ansök till USF 2018

Du söker till Ung Svensk Form med:
– Dina uppgifter
– Namn på ditt tävlingsbidrag (du kan lämna in flera bidrag)
– En kort sammanfattning (max 150 tecken)
– En längre beskrivning (max 750 tecken)
– Tre högupplösta bilder (obligatoriskt). Max 250 Mb per bild. Bilder: jpg eller png. Filmer: MP4, MOV, MPG, M4V. För ljud: MP3, WAV, AIF, M4A.

Du kan alltid gå tillbaka för att lägga till eller ändra, så länge du inte har skickat in bidraget.

Pris:
– 200 kr per bidrag om du är medlem i Svensk Form. Ej medlem betalar 500 kr.

Specialerbjudande för medlemskap i Svensk Form i samband med ansökan till Ung Svensk Form, 275:- istället för 325:-.

Gör så här för att bli medlem:
Sätt in 275 kr på bankgiro 5350-8172. Kom ihåg att ange ditt namn! Det går bra att göra inbetalningen ända till 18 september, även om pengarna når Svensk Form en dag senare.

OBS! Anmälningsavgiften, 200 kr per bidrag, till själva Ung Svensk Form görs i anmälningsverktyget , alltså inte till ovan angivet bankgiro. Bankgirot använder du bara då du ska betala medlemskap i Svensk Form.