Olle Sahlqvist

B i o m i m i c r y   F u r n i t u r e   D e s i g n 

Min möbel är gjord av mycel, vilket är nätverket under svampar, tillsammans med vatten, träfibrer, mjöl och tid. Det är en odlingsbar möbel som inte lämnar något koldioxidavtryck. Mycel­stolen är formad och inspirerad av svamp, gjord av svamp, för våra svampar.

J u r y m o t i v e r i n g :

Snart odlar vi fram alla våra möbler hemma, likt bakverk jäser stolar och bord fram ur vrårna. På samma sätt som en svamp lever i symbios med ett träd, kombineras här trästommar och mycel som genom en långsam process skulle kunna bli till möbler som återkopplar oss till en av vår världs allra äldsta organismer.