Hållbarhet och utveckling

Hållbarhet är en naturlig och självklar del av Ung Svensk Form.

En vackrare och bättre värld
Design gör vardagen vackrare och kan samtidigt också förbättra världen vi lever i. Många av de bidrag som skickas in till Ung Svensk Form söker lösningar på de samhällsutmaningar vi alla står inför. Dagens unga designer är medvetna och orädda – de ser sig omkring och använder sin talang och kunskap för att påverka samhällsutvecklingen. Vi tror att deras kreativitet och innovationsförmåga har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och att deras idéer kan bli morgondagens lösningar. Ung Svensk Form vill därför vara en plattform för deras idéer så att de når ut. Ett forum där frågor lyfts, samtal om vårt framtida samhälle påbörjas och insikter nås. På så sätt vill vi vara med och skapa ett bättre samhälle, för människa och miljö – så att framtiden kan erbjuda långsiktig och hållbar livskvalitet för alla.

Både designen och miljön ska hålla 

För en hållbar utveckling är det viktigt att vi alla tar ansvar för miljö och klimat. Ung Svensk Form strävar efter att organisera utställningen så resurseffektivt och klimatsmart som möjligt, både vad gäller materialval och logistik. En stor del av vårt miljöansvar handlar också om att ge verktyg till nästa generations formgivare att göra medvetna produktions- och materialval så att de kan möta framtidens behov på ett miljömässigt hållbart sätt. Tillsammans med våra samarbetspartners jobbar vi därför aktivt för att deltagarna i Ung Svensk Form ska öka sin produktionsförståelse, få kunskap om material och respekt för råvaror. På så sätt hoppas vi skapa förutsättningar för att det i framtiden produceras produkter av god kvalité som håller över tid och som producerats med hänsyn till miljön och jordens resurser.

En designvärld som inkluderar

Ung Svensk Form vill verka för en mer inkluderande designbransch. När människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv ges plats blir designvärlden rikare och mer innovationskraftig än när folk lämnas utanför. Vi vill därför skapa förutsättningar för fler att fördjupa sin kunskap om design och påverka designutvecklingen. Med projektet ”Talang finns överallt” arbetar vi för att bredda rekryteringen till designhögskolorna, både vad gäller utländsk bakgrund och icke-akademisk och konstnärlig tradition i hemmet.

För oss handlar inkludering inte bara om att öppna upp designvärlden för fler, utan också om att synliggöra och stimulera designens mångfald. Ett bredare formspråk möjliggör för fler att relatera och känna att designen är för dem, och ett vidare perspektiv på design gör att vi kan ta oss an fler och större utmaningar. Genom att vara en arena för experimentell och utforskande formgivning kan Ung Svensk Form öppna upp för ett vidare spektrum av estetiska uttryck och designlösningar och på så sätt vidga gränserna för vad design kan vara och göra.

Demokratisk design
Designen berör oss alla och borde därför vara till för alla. Vi tycker att alla har rätt att ställa krav på hur vår livsmiljö gestaltas och vill därför öka alla invånares möjligheter att påverka designutvecklingen. Med den årliga Ung Svensk Form-utställningen vill vi tillgängliggöra design för allmänheten. Genom att visa utställningen på lättillgängliga platser från norr till söder tillgängliggör vi design för hela Sverige. För att fördjupa detta arbete har vi ett nära samarbete med IKEA och Malmö stad vilka båda delar vår vilja att demokratisera design.

Tack vare våra fantastiska samarbetspartners kan vi kontinuerligt utveckla och genomföra hållbarhetsprojekt i Ung Svensk Form enligt ovanstående punkter.

Tack: Dunkers kulturhus, IKEA of Sweden, IKEA Museum, Malmö stad, Stockholm Furniture Fair, Svenskt Trä. Vidare tackar vi: Arvet, Kvadrat, Lammhults, PostNord Frimärken, Rise, Röhsska & Dynamo Väst, String Furniture och Stiftelsen för Garverinäringens Främjande.

Läs mer om våra samarbetspartners här.