Röster som håller / Sustain Able Voices

Svensk Form och IKEA Museum har tillsammans skapat utställningen ”Röster som håller” som visar upp utvald design från utmärkelsen Ung Svensk Form mellan åren 2004 och 2020. Utställningen öppnar den 5 mars 2020 på IKEA Museum i Älmhult och samma dag öppnar Sustain Able Voices på House of Sweden i Washington DC.


Röster som håller på IKEA Museum, © Inter IKEA Systems B.V. 2020

​Utställningen ”Röster som håller” (Sustain Able Voices) är skapad genom fotografier av de utvalda verken tillsammans med ett antal intervjuer med formgivarna bakom projekten. Utställningen demokratiserar och tillgängliggör design för en kultur- och designintresserad allmänhet genom att i ett flexibelt utställningsformat sprida kopplingen mellan design och hållbarhet över landet, även till platser med begränsade utställningsmöjligheter. Röster som håller/Sustain Able Voices  kommer även att visas internationellt i samverkan med Svenska institutet, med ett första stopp på House of Sweden i Washington DC (5 mars – 28 juni). 

Läs våra pressmeddelanden om premiären av Röster som håller / Sustain Able Voices:

Nya utställningen Sustain Able Voices visas på House of Sweden

Ung Svensk Form tar plats på IKEA Museum


Global Nomad av Amanda Borgfors Mészàros
Foto: © Inter IKEA Systems B.V. 2020