Talang finns överallt

Utanförskap och segregation ökar i vårt samhälle i dag. Syftet med  TALANG FINNS ÖVERALLT är att skapa förutsättningar för fler att kunna söka till design- och konstskolor.

Dagens utbildningar på området är alldeles för homogena och speglar inte den mångfald som finns i Sverige i övrigt. Målet är en breddad rekrytering, både vad gäller utländsk bakgrund och icke-akademisk och konstnärlig tradition i hemmet. Vi vill bidra till ett mera inkluderande designklimat, och påverka en framtid där olika talanger kan tas tillvara. Genom bland annat Projektet Deadline har Svensk Form arbetat för att bredda rekryteringen.

Svensk Form har inom ramen för designutmärkelsen Ung Svensk Form, under tre år arbetat fram metoder genom workshops, intervjuer, föreläsningar, filmer, utställningar tillsammans med unga förebilder, som delat med sig av sina personliga erfarenheter.

Vi vill möta fler barn och unga för att inspirera dem till att hitta sina egna uttryckssätt och vägen till att bli formgivare och designer, och visa vad designeryrket innebär och hur vägarna dit ser ut. På ett direkt, konkret och pedagogiskt sätt, men i nyskapande former i sättet att kommunicera, för att komma ännu närmare barn i grundskolan och unga vuxna i gymnasiet, parallellt som vi vill nå föräldrar, studie- och yrkesvägledare och förebilder.