Design Forward

Design Forward är en skräddarsydd intensivkurs för nyetablerade design- och modeföretagmed syfte att ge kursdeltagarna en skjuts i karriären, självinsikt och verktyg för att utveckla sin affärsverksamhet

Kursen är upplagd som ett 6-dagarsprogram och kompletteras med tre tillfällen för individuell coachning. Under kursen får du kunskap och verktyg för att ta fram en hållbar affärsplan och feedback för att utveckla din unika idé eller produkt.

Design Forward genomfördes senast 2017-2018 med finansiering från Tillväxtverket och i samråd med Swedish Fashion Council och Design Sweden. 

Kursledare: Klara Leander

Kursledare på Design Forward  är Klara Leander, affärsstrateg på designbyrån Doberman. Klara arbetar även som investerarstrateg på Dobermans accelerator Doberman Forward. Klara är övertygad om att om man skapar ett högt kundvärde och är autentisk skapar det ett högt affärsvärde. Hon har arbetat med ett digitalt omvandlingsprogram för Previa och inrättat en innovationspilot, som skapade nya kreativa sätt att arbeta och finansierade nya kunddrivna initiativ. Hon har också arbetat med företag som SAS, Verbum och Swarovski för att nämna några.

 

 

Sagt om Design Forward (2017)

”Att gå Design Forward är att möta sina rädslor och ta tag i sin framtid! En oerhört värdefull erfarenhet som ger dig verktyg och inspiration som kommer att hålla sig en livstid.”

”Design Forward har för mig varit en strålande möjlighet att tillsammans med andra formgivare treva, ifrågasätta, våga, prova och på ett tillåtande, stöttande, utmanande och vänligt sätt närma mig det där både tråkiga och skitläskiga som är affärer och sälj.”

”Jag skulle vilja att det saknades slutdatum på kursen! Det finns så mycket att lära av varandra. Vi gruppdel­tagare kom varandra nära under kursen och vi hjälptes åt som vänner kollegor, det är värt mycket!”

”Design Forward bidrar med det som designskolorna dessvärre ofta saknar – en introduktion till hur man kan tjäna pengar på sin kreativitet och gå från idé till handling.”

”Fantastic networking and an energizing kick in the ass.”

Tidigare deltagare i Design Forward (2012)

 

 

 

 

 


”Kursen var väldigt viktig och intressant ur en reflekterande vinkel. Föreläsarna gav mig verktygen att se mitt företag från ett helikopterperspektiv vilket hjälpte mig se helheten.
Kursen var väldigt nyttig på så sätt att människor från liknande företag tillsammans träffades och kunde diskutera problematik och ge varandra tips. Stämningen var underbar, lärorik och rolig!”
Jennie Rhönnstad, Bedazzled Jewelry (gick kursen 2012)

”Att samla de mest talangfulla och drivna människorna inom design, konst och mode under ett och samma tak är unikt för Design Forward. Erfarenheterna, idéerna och kunskapen som deltagarna delar med sig av under veckan är ovärderliga och grundar sig i verkligheten. Kursen utvecklade min verksamhet och jag fick helt nya perspektiv och insikter som jag aldrig annars skulle haft. Kontakterna och vännerna jag fick under veckan ändrade mitt liv och karriär, jag kan idag säga att utan Design Forward skulle min karriär inte ha utvecklats som den har gjort. Jag kan starkt rekommendera kursen!”

Moses Shahrivar (gick kursen 2012)

 

 

”Det som blev den stora behållningen med kursen är att jag nu har mer kunnande, expertis och att jag effektiviserade min verksamhet betydligt bättre än innan. Sen har jag blivit mycket bekvämare i rollen som företagare vilket gör att jag genomför möten på ett seriösare och professionellare sätt än tidigare, både med internationella och svenska klienter. En annan viktig sak som jag lärde mig är att skilja på mig och mitt företag.”
Daniel Enoksson, Daniel Enoksson Studio (gick kursen 2012)

 

”För mig var det viktigaste de nya vännerna jag fick, som jag aldrig hade träffat annars. Många av dem träffar jag regelbundet än idag och utbyter erfarenheter med.”
David Ericsson (gick kursen 2012)

 

Bakgrund Design Forward

Svensk Form har beviljats medel från Tillväxtverket för att genomföra Design Forward, en intensivkurs i affärsutveckling och insatser för ökad produktionsförståelse för nyetablerade design- och modeföretag. Intensivkursen ska öka affärskompetensen hos nyetablerade svenska företag inom de kreativa näringarna för att stärka den nya generationen företag inom mode och design så att dessa bättre kan svara mot framtidens behov. Det övergripande syftet är att bidra till en gynnsam samhällsutveckling, tillväxt och internationell konkurrenskraft vilket är viktigt för att fortsatt kunna positionera Sverige som designland och stärka vår internationella konkurrenskraft på dessa områden.

Design Forward drivs av Svensk Form i samråd med organisationerna Swedish Fashion Council och Design Sweden och är finansierat av Tillväxtverket.

Kontakt
Erika Zinders, Svensk Form
Maila till Erika Zinders eller ring  073 540 12 81

Moses Shahrivar gick kursen 2012
Workshop in progress