MISC. Studio


A b o v e / B e l o w

Vårt pilotprojekt är en tvärdisciplinär utforskning av hur ekologiskt rika miljöer längs Göta älv kan återställas. Vi använde naturliga och återanvända material för att skapa en läropaviljong samt 3D­ printade lermoduler som underlättar tillväxten av blåmusslor i Göteborgs frihamn. Projektet förenar vår kärlek till att skapa sociala och pedagogiska rum i staden med vår passion för digital tillverkning och gräsrotsproduktion i syfte att uppmuntra lokalt ekologiskt förvaltarskap.

J u r y n s   m o t i v e r i n g :

Multidiciplinärt samarbete som resulterat i spännande artefakter där man kombinerat additiv produktion och organisk påväxt som produktionsmetod. En undersökning kring hur ny teknologi, ekologi, pedagogik, industridesign och servicedesign skulle kunna skapa bättre livsmiljöer för blåmusslor, andra vattenvarelser och växter i Göta älv. Arbetet visar på hur design kan bidra med mer än bara fler produkter. Här ges aquakulturen nya formperspektiv under ytan.

MISC. Studio Instagram
MISC. Studio hemsida