Andreas Berggren

P o p

Pandemin har förändrat våra liv för gott, så även våra arbetsplatser. Med skandinaviska influenser ville jag ta in kontoret i hemmet, utan att störa hemtrivseln. Mitt koncept Pop är ett litet och kompakt skrivbord, som uppmuntrar användaren till varierande arbetspositioner. I materialen björk, björkplywood och linoleum har jag skapat en möbel som åldras med värdighet och med enkelhet går att demontera och återvinna.

J u r y m o t i v e r i n g :

En mångfunktionell och minimalistisk form som speglar samtiden frågeställningar kring hemarbetet i en postpandemisk tid. Enkla självklara former som kan användas på flera sätt och var för sig. Ett spännande svar på konflikten mellan kraven på flexibilitet i arbetslivet och hemmets tilltagande platsbrist.

Andreas Berggren tilldelades 2022 Svenskt Träs resestipendium.

Andreas Berggren Instagram
Andreas Berggren hemsida