Dunkers kulturhus

År 2024 gick Dunkers kulturhus in som ny huvudproducent.

I 25 år har Ung Svensk Form varit en inspirationsmotor för svensk formgivning. En utställning som lyfter fram lovande formgivning och turnerar sedan runt om i Sverige och möter en publik. Det är få utställningar som har så hög påverkansgrad som Ung Svensk Form har gentemot formgivare, publik och sin bransch. Att få leda en sådan produktion efter 25 år och utveckla det starka utställningsformat som Ung Svensk Form innebär är en ära. Ambitionen är att utveckla formen i samma anda som projektet, värna lovande formgivning. När vi tog emot uppdraget ställde vi oss frågan; Kan vi skapa ett utställningskoncept som går att använda i tre år och som kombinerar hållbarhet, kreativitet och unik visuell estetik? En dynamisk utställning som även går i bräschen för hur vi hushåller med våra resurser?

Med goda samarbeten och med Matti Klenell som formgivare går allt. Därför är det extra spännande att få presentera årets koncept, Årsringar. Smart, hållbart och en utställningsform i symbios med sina föremål. Där återanvändande och förändring över tid är nyckelkomponenter och där utställningen och dess delar kan växa tillsammans.

Axel Swanstein, utställningsproducent, Dunkers kulturhus