Examensutställningar 2020

Ung Svensk Form riktar sig till unga formgivare och kreatörer verksamma i Sverige eller svenska medborgare verksamma utomlands. Du som söker får vara född 1984 eller senare, fri ålder för studerande! Många av de som Ung Svensk Form riktar sig till finns förstås på designskolor i Sverige, och årets examensutställningar har naturligtvis påverkats av den pågående coronapandemin.

Vi bad skolorna att skicka in länkar till sina alternativa examensutställningar, så att fler kan ta del av dem digitalt istället för på plats. Saknas din skola? Kontakta oss gärna

Chalmers, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 
https://projects.arch.chalmers.se

Designhögskolan, Umeå universitet
http://www.uid.umu.se/en/uid20/projects/

Designs in quarantine by Architecture students Lund University LTH
https://www.instagram.com/afon.20/

Forsbergs skola
https://www.forsbergs2020.se/

Handarbetets Vänner
https://www.hv-textil.se/aktuellt/examen-2020/

HDK-Valand
http://www.hdk-valand-exam2020.se/

Konstfacks vårutställning
https://www.konstfack.se/sv/

Lunds universitet, industridesignskolan
https://play.formdesigncenter.com/industridesign/

Malmstens Vårutställning 2020
https://liu.se/organisation/liu/iei/mlu/varutstallning-2020

Malmö Universitet, Arkitektur, visualisering och kommunikation
https://play.formdesigncenter.com/examen2020-avk/

Malmö Universitet, Grafisk Design
https://2020.grafiskdesignmau.se/index.html

Malmö Universitet, Produktdesign
https://play.formdesigncenter.com/examen2020-produktdesign/

Malmö Universitet, Visuell Kommunikation
https://play.formdesigncenter.com/examen2020-visuellkommunikation/

Piece by Piece, Beckmans Designhögskola
https://beckmans.wiki/2020/

SLU, Alnarp, landskapsarkitektur
https://play.formdesigncenter.com/examen2020-landskapsarkitekt/

 Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet
https://examen2020.slojdhantverkformgivning.se

Umeå Arkitekturhögskolan
https://www.instagram.com/uma_architecture/

”Yes! And…” an online festival by Berghs School of Communication
https://www.berghs.se/event/berghs-festival-yes-and-103227987690/


HDK-Valand visar konstnärliga examensprojekt på webben


Malmstens virtuella examensutställning


Designhögskolan, Umeå universitet