Gergely Kovacs

/ k j u : b /   ( c u b e )

Vi tillbringar det mesta av vårt liv i lådor och fyrkanter som arkitekter och stadsplanerare tryckt in oss i. Med denna bänk undersöker jag den byggda miljöns många rutmönster och vårt förhållande till dem. Genom att bryta ner traditionella möbler till deras minsta beståndsdelar undersöker jag gränsen mellan rum och objekt. Den ljusa askstrukturen transformeras till möbler genom tilläggen av dynor, och blir såväl en kommentar till objekten vi omger oss med som en hyllning till vår återhämtnings­ förmåga i det inrutade livet.

J u r y m o t i v e r i n g :

En form av lekställning som bjuder in till medverkan och förändring. Ett undersökande möbelmodulsystem som genom sin synliga konstruktion skapar volym med förhållandevis lite resurser. En möbel som lyckas vara både universell och svårplacerad i designhistorien, med en utformning som balanserar mellan offentligt och det privata.

Gergely Kovacs Instagram
Gergely Kovacs hemsida