Kvadrat

Vi ser Ung Svensk Form som en språngbräda för unga formgivare ut i marknaden, och vi vill stärka våra svenska designers och ge dem en bra förutsättning att synas och att det behöver finnas en plattform för oss marknaden att hitta nya förmågor.

Ung Svensk Form är en viktig plattform och ett nätverk för att innovera och marknadsföra design och designers, både ur ett konstnärligt likväl som ett produkt-perspektiv. Det har möjligheten att tänja mer på gränserna och utmana normer och är frispråkigt.

Kristoffer Magnusson Wahl, Country Director