Malmö Stad

FRAMTIDSHOPP SOM BERÖR

I Malmö är vi lite extra stolta över att det var just här på Form/Design Center som Ung Svensk Form en gång startade 1998. Partnerskapet mellan Malmö stad och Ung Svensk Form syftar både till att öka korsbefruktningen mellan kreativa branscher och mer traditionella branscher samt till att främja entreprenörskap och skapa en hållbar tillväxt. Genom att samarbeta med Ung Svensk Form skapas möjlighet att medverka till att fånga upp ny talang inom form- och designområdet. Talang som visar på mod, originalitet och engagemang som krävs för att lösa komplexa utmaningar, skapa systemförändring och som kan inspirera till nytänkande för att kunna skapa en bättre framtid. Plattformen Ung Svensk Form är unik i sitt slag och riktar ljuset mot morgondagens designstjärnor samtidigt som den sprider kunskap om design som ett kraftfullt verktyg som driver på och stärker Sveriges innovationskraft.

Caroline B. Le Bongoat, näringslivsutvecklare, branschutveckling kulturella & kreativa branscher, Omvärld & Näringsliv