Matthew Ashton

G r o u n d b r e a k i n g

Groundbreaking är ett pågående forskningsprojekt som undersöker byggindustrins miljömässiga konsekvenser. Genom att vandra genom den skinande urbana miljön och in i de extraktiva industriernas bortomland spårar jag de vardagliga byggmaterialens vägar – in i en värld av material­ flöden, miljömässiga transformationer och de vilda ekologier som uppstår. Det är en oändlig arkipelag av gropar, stenbrott och gruvor som föder den ständiga produktionen av det urbana rummet. Vad kan dessa platser lära oss om vi bara lyssnar?

J u r y m o t i v e r i n g :

Genom en fotografisk dokumentation får vi följa med till källan av samtidens samhällsbygge i städernas utkanter, och på landsbygden, något som gör oss medvetna om den byggda miljöns konsekvenser. Ett landskap fullt av hål och högar, sandtag, grustäkter och kalkbrott vittnar om att tillväxten har ett högt pris. Att verka som arkitekt idag kan inte bara handla om att föreslå nya byggda miljöer, kunskapen kan också användas för synliggöra det vi helst inte vill se eller inse.

Matthew Ashton Instagram
Matthew Ashton hemsida