När

Deltagare i utställningen diplomeras och deras bidrag presenteras tillsammans med juryns utlåtande i utställningskatalogen. Stipendier delas ut till nominerade som särskilt har utmärkt sig.

De nominerade deltagarna i Ung Svensk Form presenteras under Swedish Design Awards då Design S också presenteras.

Bidragen kommer att visas på utställningen som under ett och ett halvt års tid turnerar i Sverige och internationellt.

Stipendiaterna presenteras på utställningens invigning i Greenhouse på Stockholm Furniture & Light Fair i februari 2015.