David Selander

F o t o g r a f i e r   f r å n   S t o c k h o l m 

I AI anas ett nytt medium. På grund av språkmodellernas korta tid på jorden har ingen kartlagt dessa verktygs möjliga syften. Jag vill skapa ett syfte. Med en serie begränsningar av apparatens oändlighet har jag skapat ett ramverk för att konsekvent undersöka och utvidga en specifik idé: Stockholm.

J u r y m o t i v e r i n g :

Med hjälp av artificiell intelligens genereras bilder där vi ställs inför ett sorts alternativt Stockholm. Platser som vi både känner igen, och samtidigt står helt främmande inför. Ett arbete omkring stad, bild och identitet som lyckas med att simultant producera såväl fascination som äckel.