Frida McDavitt Wallin

S a n d h a g e n  2 

Jag har skapat en interiör genom att återbruka arkitektoniska element från en byggnad som har rivits. Mitt projekt undersöker hur ett materials tidigare liv påverkar dess framtida liv, och om återbruk inte bara kan motiveras ur ett hållbarhetsperspektiv utan också kan vara estetiskt motiverat.

J u r y m o t i v e r i n g :

Återbruk av en byggnad med start i en noggrann och konstnärlig inventering av existerande material och byggnadsdelar. Fönsterbänkar, klinkerplattor och träräcken ges i detta genomarbetade förslag nya funktioner och nya uttryck, och pekar samtidigt ut vägen för framtidens arkitektur och interiörer.

Frida McDavitt Wallin tilldelades 2023 Svenskt Träs resestipendium.