Natalia Ikebara

H e m i 

Hemi är en terapeutisk leksak som motiverar barn med motoriska funktions­ variationer att träna i sin hemmiljö. Mitt mål var att skapa en lösning som förvandlar repetitiva rörelser till lekfulla övningar, vilket möjliggör en långsiktig terapi för dessa barn.

J u r y m o t i v e r i n g :

Denna terapeutiska leksak visar på digital och analog formgivning i fin samklang. Här synliggörs hur dagens industridesigner kan röra sig mellan fysiska och digitala objekt och skapa helhet. Väl genomfört projekt från research till utförande av modell inklusive film som visar användning.

Natalia Ikebara Instagram
Natalia Ikebara Hemsida