Lovisa Ingman

E f t e r l e v n a d s l i v 

Stolen Efterlevnadsliv är byggd av återvunna kylskåp, tangentbord och täckplast från båtar. De här plasterna har väglett mig i varje steg av arbetet. Från att hitta dem och formge dem till att undersöka deras möjligheter att bli återvunna. Min förhoppning var att ge plastavfall ett förnyat värde och nytt liv.

J u r y m o t i v e r i n g :

En stol som gestaltar plastproduktionens konsekvenser. Avfall från tangentbord, kylskåp och engångspresenningar ges ett brutalt och fulcoolt uttryck. Arbetet genomsyras av ett dedikerat resonemang kring plastens resa, skräp som tillgång, återvinning, återanvändning och designens möjligheter.

Lovisa Ingman Instagram
Lovisa Ingman Hemsida