Mia Bøgedal Troelsgaard

2 – i n – 1   d e s i g n s ,   D i s t o r t e d   t o   f i t 

Det här är en berättelse om hur vi ser oss själva. I en värld där naturalism och surrealism stöter samman står dessa plagg för en djupgående, asymmetrisk balans. De gömmer sig bakom en allegorisk version av sig själva och blir synliga först när de reflekteras i omvända positioner. Två berättelser, sammanflätade till en.

J u r y m o t i v e r i n g :

Här finns inga avigsidor – snarare maximerad, välskräddad bärbarhet i självklara material. En balansakt i dekonstruktion och rekonstruktion som bemästrar konsten att kombinera två plagg i ett utan att tappa skärpan i båda. Ett arbete som i stället för konsumtion lyfter relationen mellan bärare och plagg.

Mia Bøgedal Troelsgaard instagram
Mia Bøgedal Troelsgaard hemsida