Oliver Weglinski

C a r b o n   C a r e   W o r k 

Jag har undersökt hur människor i norra Skandinavien skulle kunna tänkas leva, arbeta och leka i en framtid där koldioxid avlägsnas utifrån en etik präglad av omsorg och regeneration,
i stället för som nu utifrån teknikstyrda och ekonomiska diagram och klimat­ modeller.

J u r y m o t i v e r i n g :

Ett spekulativt designprojekt som väcker tankar om framtida hantering av koldioxidutsläpp och frågor kring vårt ekologiska avtryck i världen. Vad innebär det att vara omhändertagande som designer, medborgare och människa i dag? Ett spännande och illustrativt exempel på vad design kan vara och bidra med till samhället.