Taurai Valerie Mtake

* m a d í m ì

*madímì är ett pågående projekt där jag undersöker hur inhemsk kunskap kan vara inbäddad i ett symbolbaserat alfabet: skrivsystemet Nguni. Syftet är att visa hur denna kunskap på ett auten­ tiskt och genomtänkt sätt kan föras in i samtida visuell praxis och föras vidare till kommande generationer.

J u r y m o t i v e r i n g :

Det här är ett identitetsskapande och undersökande projekt med en ambitiös intention att avkoda och förflytta ett typografiskt språk från en kontext till en annan. Ett eget uttryck som vill öka medvetenheten och därmed vidgar den eurocentriska typografiska diskursen.

Taurai Valerie Mtake Instagram
Taurai Valerie Mtake Hemsida