Villkor 2023

Genom att lämna bilder och text och godkänna din anmälan till tävlingen godkänner du följande:

  • All information samt foton finns med bidragsanmälan, det går inte att komplettera i efterskott.
  • Bidragslämnaren garanterar att samtliga uppgifter i anmälan är riktiga.
  • Bidragslämnaren ansvarar för att samtliga berörda omnämnda i beskrivningen vet att produkten är anmäld, samt vidarebefordrar all information till dem.
  • Bidragslämnaren ansvarar för och bekostar transport av bidrag till Svensk Form om juryn ber att få produkten för närmare granskning.
  • Bidragslämnaren ansvarar för att det inte föreligger hinder mot att bidraget kan visas i samtliga media, i som utanför Sverige.
  • Bidragslämnaren ger tillstånd till Svensk Form att publicera materialet på internet, i tryckta och digitala medier samt i utställningen.

Svensk Form äger rätten att exponera nominerade bidrag i utställning samt i övrig kommunikation inom ramen för utmärkelsen. Nominerade bidrag deltar utan kostnad i utställningen.  Bidragslämnaren blir kontaktad i ett senare skede för att avtala om övriga utställningsförutsättningar.