POSTNORD FRIMÄRKEN – SKISSUPPDRAG

Postnord Frimärken utser tre stipendiater för ett arvoderat skissuppdrag där vardera vinnare mottar ett skissarvode motsvarande 20 000 kronor. Vinnaren har därefter chansen att, i likhet med folkkära namn som Elsa Beskow, Lasse Åberg och Ingrid Vang Nyman, få uppdraget att rita ut en serie frimärken för Postnord Frimärken.

Stipendiat 2024:
Wasim Harwill

Ola Lindgren
Jessica Broberg