RÖHSSKA MUSEET OCH DYNAMO VÄST – ARBETSSTIPENDIUM

Genom en betald anställning hos Röhsska museet med samarbetspartners från nätverket Dynamo Väst ges stipendiaten insyn i hur designer och konstnärer kan inneha nyckelroller i arbetet med den offentliga miljön.

Stipendiat 2024:
Hanna Johansson