Röhsska museet och Dynamo Väst

Genom en anställning hos Röhsska museet med samarbetspartners från nätverket Dynamo Väst ges stipendiaten insyn i hur formgivare kan inneha nyckelroller i arbetet med den offentliga miljön. Samarbete med en ung formgivare och deras konstnärliga praktik visar på stor potential att praktiskt bygga kunskap, utveckla metoder och processer som är relevanta för politiken för gestaltad livsmiljös mål och ambitioner. Stipendiet är samfinansierat med Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen

Nina Due, museichef Röhsska museet