STIFTELSEN FÖR GARVERINÄRINGENS FRÄMJANDE – STUDIERESA

Alla i Ung Svensk Form samt ett antal nya medlemmar bjuds på en workshopresa till ett garveri i Sverige. Det finns möjlighet att ansöka om två arbetsstipendier på 3–5 dagar om 20 000 kronor vardera.