SVENSKT TRÄ – RESESTIPENDIUM

Stipendiaterna erbjuds en inspirations- och kunskapsresa på fyra dagar genom mellersta Sverige. Under resan kommer de att lära sig om skogens betydelse och samspelet genom hela värdekedjan.

Stipendiat 2024:
Hanna Johansson
Karl Ekdahl
Anna Herrmann
Karoline Kvist
William Liljeblad