Svenskt Trä

Svenskt Trä arbetar för ett långsiktigt hållbart, cirkulärt och biobaserat samhälle. Styrkan med biobaserat och trä är att det är naturligt, formbart och klimatsmart. Samarbetet med unga designers och arkitekter är mycket viktigt för oss. De kommer att ha en stor påverkan kring den gröna omställningen i samhället. För att sprida kunskap om trä, träprodukter och träbyggande till nästa generation samarbetar Svenskt Trä med Ung Svensk Form kring ett stipendium och utställningen Årsringar. På samma sätt som nya årsringar bildas på träden behövs varje år nya entusiastiska personer som kan fortsätta att utveckla det hållbara samhället.

Utveckling kräver kunskap om hållbara material. Genom samarbetet med Ung Svensk Form bidrar Svenskt Trä med kompetens och lärande för framtiden. Ung Svensk Form speglar både den kunskapen, aktuella frågor och långsiktiga livsstilsförändringar.

Björn Nordin, vd Svensk Form, före detta chef arkitektur och design Svenskt Trä