Amanda Wisselgren

I m a g i n e : 

Genom att integrera den mänskliga formen med den cirkulära omformbara konstruktionen presenterar jag en berättelsebyggande danskostym. Dessa kostymer ger tillgång till en omfattande repertoar av silhuetter, vilket ger dansare och oss ett nytt bibliotek av former att utforska ett kroppsspråk i. Som ett resultat hoppas jag att man transporteras bortom gränserna för den mänskliga formen och ges fantasifulla associationer med målet att stimulera publikens kreativitet.

J u r y m o t i v e r i n g :

Unikt fritt och härlig flört med teater- och danstraditioner. Med stora penseldrag är dessa plagg en uppsättning verktyg som utmanar fantasin. Ett sorts rumsligt spännande avantgardistiskt alfabet som inbjuder till rörelse och gestaltningar av andra sorters berättelser. Här bjuder allvar och humor upp proportioner och dynamik till dans.

Amanda Wisselgren instagram