Anna Herrmann

F i f t y   s h a d e s   o f   r o t k o h l 

Jag ville skapa ett alternativ till traditionella färgämnen, något lösningsmedelsfritt, utan de mikroplaster som släpps ut i miljön under åldrandeprocessen hos konventionell färg. Jag inspirerades av den gamla konsten att färga textilier med naturliga ingredienser och ut- vecklade en metod som också fungerar för att färga trä.

J u r y m o t i v e r i n g :

Genom att rikta blicken mot växtfärgning har detta experimenterande gett ett förädlande alternativ till dagens ytbehandlingar av möbler. Genom olika processer kan bland annat rödkål ge upphov till en rad olika kulörer där träet genom infärgning får vackra mönster som upphöjer objekten och skapar dynamik mellan färg och form.

S t i p e n d i u m

String Furniture

Svenskt Trä

Anna Herrmann instagram