Ellen Hällebrand

E t t   u t ö k a t   r i v n i n g s l o v 

Mitt bidrag undersöker vad avfall kan betyda för design, om det inte genast omformuleras som en resurs bland andra? Med hjälp av teori, referensstudier och konstnärliga undersökningar av skräp har jag spekulerat i arkitektonisk representation av avfallets subversiva egenskaper: dess spår av rivning.

J u r y m o t i v e r i n g :

I framtiden kommer all arkitektur bestå av förnybara material eller återanvänd arkitektur. I ett spekulativt scenario undersöks i detta tankeväckande arbete avfallets potential. Genom vackra ritningar och modellstudier förvandlas vardaglighetens radhus, stuprör, glasull och plåtbleck till nya kompositioner och materialflöden. En möjlig framtida estetik synliggörs.

Ellen Hällebrand instagram