Jessica Broberg

O r n a m e n t a l   O b s e s s i o n 

Med utgångspunkt i den svenska hantverkskulturen undersöker jag traditionella ornamentfokuserade måleritekniker genom ett samtida uttryck. Kurbits- och allmogemotiv har tolkats genom ett digitalt filter och resulterat i formgivning av textila mönster som fungerar som både en länk till det traditionella och som ett arkiv av i dag.

J u r y m o t i v e r i n g :

Krispig udda flört med allmoge, där minnen från barndomens textilier blir en undersökning av klassiska ornamentfokuserade hantverkstekniker. Digitala filter kombineras med nya innovativa trycktekniker och okonventionella material till ett eget samtida uttryck.

S t i p e n d i u m

Postnord Frimärken

Jessica Broberg instagram