Johanna Boman

V e r k l i g h e t e n s   f o l k 

Jag har skapat en stopmotion-kortfilm där man får följa en folkdräkt under sent 1800-tal, från att den sys till dess att den klipps till trasor för att skura golvet. Genom material som kartong, lera och tyg vill jag lyfta fram orsadräktens historiska användning, men även dess förändring.

J u r y m o t i v e r i n g :

Historiska perspektiv på hantverkets betydelse lyfts i denna berättelse som följer en folkdräkt i ständig förändring och anpassning, från tillverkning till nedklippt i trasor. Ett genomarbetat, ambitiöst och berörande arbete med starka narrativa kvaliteter som drivs av en finkänslig gestaltning av komplexa frågor som rör nationalism, klass, tradition och hantverk.

Johanna Boman instagram