Jovan Vulic

L i v – L a b o u r   T r a i n i n g   a n d   P r e p a r a t i o n   S o l u t i o n

Liv är en ny utbildningslösning för arbete och förberedelse inför arbete. Den är utformad för att undervisa både barnmorskor och personer utan medicinsk kunskap i flyktingläger, för att minimera förekomsten av undvikbara nödsituationer under förlossningssituationer i lägerkriser.

J u r y m o t i v e r i n g :

En noggrann, hänsynsfull och lyhörd designprocess, som med utgångspunkt i flyktinglägrets utsatta verklighet visar på designens möjligheter att utbilda för att rädda liv. Ett originellt designförslag för att tillgängliggöra träningsutrustning med det tydliga målet att uppnå säkrare obstetriska ingrepp i sammanhang där medicinsk hjälp är extremt begränsad.

Jovan Vulic instagram