Malin Norberg

W h e n   T h e   E x i t   s i g n   S h i n e s   B r i g h t e r   T h a n   W e l c o m e 

Mitt verk föreställer en dörr i standardhöjd som artikulerar en illusorisk kollaps. Symboliskt och metaforiskt kan den både öppna en portal och vara en fysisk gräns som tar oss från en värld till en annan, den smältande övergången från ett tillstånd till ett annat, gränsen mellan fantasi och verklighet. Materialet jag använt är massivt furu som jag format med vinkelslip och andra handverktyg.

J u r y m o t i v e r i n g :

Surrealistisk slöjdade berättelser och digitala förskjutningar förmedlar skogen och trädens levande materialitet i denna välgjorda undersökning. Det hårda blir genom handen till något nästan renderat och rinnande mjukt.

Malin Norberg instagram