Mårten Malmnäs

P l a t e   P a l 

Mitt examensarbete Plate Pal är en familj av produkter som hjälper användaren förstå sin individuella reaktion till vad den äter. Genom att läsa av blodglukos respons i koppling till matvanor kan din unika reaktion till vad du äter kartläggas. Plate Pal ger användaren rådgivning och vägledning till en mer hälsosam och personlig kost.

J u r y m o t i v e r i n g :

Genom att kombinera innovativ teknologi med en väl genomförd designprocess visar detta projekt på möjligheter till individuell kostrådgivning, något som skulle kunna öka livskvaliteten för miljontals människor. En skickligt genomarbetad och detaljrik design av såväl hårdvara som mjukvara.

Mårten Malmnäs instagram