Ola Lindgren

T h e   C o m m u n i t y   P r e s s 

The Community Press är en hybrid av ett spekulativt scenario med en primitiv men fungerande typografi- och tryckverkstad, en tryckperformance och en deltagande workshop. Med verket vill jag undersöka hur grafisk design och offentlig kommunikation kan se ut och fungera i lågteknologiska samhällen, utan tillgång till elektricitet och modern teknik.

J u r y m o t i v e r i n g :

En början på ett samtal om vår tids tilltro till teknologisk utveckling och hur detta bidrar till ett allt skörare samhälle. I detta ambitiösa och historiskt förankrade projekt får en tryckpress i björk och typsnitt i lönn fungera som mötesplats för en diskussion kring hur grafisk design och form kan vara en del av ett politiskt samtal. Samtidigt synliggörs hantverkets tempo i relation till en snabb och automatiserad samtid.

Ola Lindgren instagram