Vincent Dumay

T r e   k o l o n n e r s   t r ä d g å r d 

På en liten ö har jag skapat en trädgård med tre pelare omgiven av lokala vilda växter. Pelarna är gjorda av jord – en naturlig blandning av lera, sand och sten som komprimerats i lager inuti en rörform. Jag utforskar lerbygge för att öppna möjligheter för hållbar arkitektur.

J u r y m o t i v e r i n g :

Ett möte mellan klassisk kolonn och pressad jord förenar förgänglighet och trädgårdsarkitektur med existentiella frågeställningar. En arkitektur som förankrar nuet, historien och visar hur vi upplever tid genom arkitektur och vice versa. Växtlighetens cykler med död och återfödelse blir i detta arbete en integrerad del av en skickligt genomförd arkitektonisk gestalt.

Vincent Dumay instagram