Wasim Harwill

E t t   h u s   u t a n   d a d e l p a l m   ä r   i n g e t   h e m 

Ett frimärke möjliggör en förflyttning från en plats till en annan, likt ett pass för människor som migrerar. Men vad innebär det att lämna sitt hem och förflyttas till en plats som negligerar en och vem bär ansvaret för paket som aldrig hittar hem?

J u r y m o t i v e r i n g :

Ett hem är inte ett hus. Detta arbete prövar och undersöker vad hem är i relation till de människor som en gång tvingats lämna sina hem. Med poetiskt anslag är detta ett för sam- tiden relevant och starkt konceptuellt grundat projekt där ett frimärke blir bärare av drömmar, längtan och förflyttningar.

S t i p e n d i u m

Postnord Frimärken

Wasim Harwill instagram