Ali Akbari

B a c h a  P o s h  – T w i s t i n g   T e m p l a t e s

På dari betyder ”bacha posh” klädd som pojke. I afghanska familjer utan söner kan en dotter väljas ut och kläs i pojkkläder. Genom kläderna får flickan en kort tid tillgång till pojkars frihet.

Kavajen är ett västerländskt herrplagg som används både av män och kvinnor i affärsvärlden och politiken. Kläder med mer feminina uttryck tillskrivs inte samma auktoritet. Genom att vrida och vända på kavajens klassiska detaljer och material vill jag undersöka hur kläder reflekterar könsroller och makt

J u r y n s   m o t i v e r i n g :

En finstämd blandning av strikt och stramt som möter det handbroderat fria. Mot bakgrund av flickors situation i Afghanistan vänder och vrider den dekonstruerade manliga kavajen på spelet kring identitet, makt och könsroller. En berättelse om sociala koder och om att få ta plats. Hur attribut och kläder kan ses som ett slags rollspel i både historiska och samtida kontexter. En alltigenom välarbetad kollektion som lyckas med att sätta nytt ljus på en så etablerad arketyp som kavajen och dess funktioner.

Ali Akbari Instagram