Joséphine Rapp Thomas

A t t  h ö r a  t i l l

I projektet har jag velat utforska olika tillvägagångs­sätt för att observera och aktivt använda mig av en plats och dess kollektiva minnen i en designprocess. Som metod har jag konstruerat och använt mig av ett arkiv, där platsspecifika karaktärer i form av arkitektoniska element, uttryck och material tolkas och översätts till nya strukturer. Tillägg på plats blir reaktioner på sin omgivning och deltar i den fortsatta berättelsen om en plats.

J u r y m o t i v e r i n g :

Ett inspirerande examensarbete som med utgångs- punkt i begreppet lokal karaktär använder arkitekturens hela verktygslåda för att gestalta ett kulturhus och en ny gemensam mötesplats. Arbetet består av ett omfattande och rikt skissmaterial där infall och under- sökningar omsorgsfullt gestaltas. Genom en iterativ process, och med inlevelsefyllda ritningar, perspektiv och modeller uppstår till slut en genomtänkt samling byggda strukturer på Brännö i Göteborgs skärgård.

Joséphine Rapp Thomas tilldelades 2022 Arvets resestipendium.

Josephine Rapp Thomas Instagram
Joséphine Rapp Thomas hemsida