Kalabalik

A v l u

Vi har skapat en offentlig konstgestaltning på Taxingeplan i Stockholm genom att utgå ifrån det rumsliga begreppet Avlu, ”innergård” på turkiska. Avlun består av handsydda kläder av byggväv sydda tillsammans med Tensta Konsthalls kvinnokafé. Tvätten förknippas med det privata, smutsiga och osynliga hemarbete som ofta tillskrivs kvinnor. Under pandemin söker vi platser för fysisk närhet, skydd och gemenskap. Genom att hänga ut tvätten i det offentliga skapar vi en igenkänningsbar mötesplats för närvaro. Kalabalik består av Ays Alayat, Martina Garreta Cano och Vilde Stampe.

J u r y m o t i v e r i n g :

Ett arbete som undersöker hur platsspecifika kollektiva processer kan omförhandla förståelsen för det offentliga rummet. Genom en textil skuggstruktur, en möbleringsplan och olika aktiviteter laddas Taxingeplans gemensamma rum med nya betydelser och nytt innehåll. Med lekfull lätthet formuleras i denna temporära rumsinstal- lation komplexa frågeställningar kring hur stadens rum kan utformas och brukas.

Kalabalik Instagram