BUTCH X FEMME

G e n d e r f u c k e d   O r n  a m e n t

Genderfucked Ornament är ett samspel mellan feminint och maskulint kodad dekor. Feminint kodad estetik värderas ofta lägre än maskulint kodad estetik. Kan detta förändras ifall vi blandar dem mer med varandra? Jag utmanar min egen föreställning om ornamentik och dekor som feminint kodad. Vad är egentligen maskulint kodad dekor och vilka associa­tioner, känslor och tankar uppstår när maskulint och feminint kodad dekor tillåts samverka i ornamentiken?

J u r y m o t i v e r i n g :

Ett exempel på hur många formgivare i dag dekonstruerar genusattribut, men också hittar nya ”queera” kombinationer av ”fula” och ”fina” material och blandar in stilideal från olika mainstream- och subkulturer. Den stora spegeln påminner om en pampig rokokopjäs, samtidigt som de dekorativa elementen snarare andas hårdrock och 90-talets tribaltatueringar. I ljuskronan skapas en mängd kontraster som skaver: mellan klassisk form och byggskumsliknande struktur, mellan kristall- hängena och löshåret, mellan de tunna länkarna och de biffiga kedjorna.

BUTCH X FEMME Instagram