Elsa Unnegård

V E D 

Pallen VED är en del av ett projekt där jag enbart arbetat med nedfallet virke från en sjuk ek, som ruttnat inifrån och dött som ett resultat av de varma vintrarna. Projektet är en hyllning till naturens rikedom, men också en påminnelse om konsekvens­ erna av konsumtionssamhället. Det kan ses som ett vittnesbörd om vår tid: fragment av ett träd som berättar en historia – vridningar och ”defekter” som orsakats av vädret, vinden, yttre påverkan, parasiter, klimatförändringen och en rubbad naturlig symbios.

J u r y m o t i v e r i n g :

Vid första anblicken en skulptur på en sockel, men sedan överraskas man av att det faktiskt är en möbel. Ett poetiskt och skört arbete. En uppmaning om att ta tillvara på det som finns. Fallveden från en sjuk ek upp- höjs till något skulpturalt och vackert. Det är upcycling, en kommentar kring naturens sårbarhet, och samtidigt ett arbete som visar på relationen mellan objekt och rum.

Elsa Unnegård tilldelades 2022 Svenskt Träs resestipendium.

Elsa Unnegård Instagram