Ingrid Segring Björklund

F i r e p l a c e
Vad återstår när elden, hemmets hjärta, ersatts av den elektroniska eldstaden? Trä som material är centralt i denna studie av gapet mellan historia och samtida kulturella skiften. Genom att förena traditionellt hantverk med digitala metoder ville jag skapa ett objekt som väcker reflektion kring vår distans till naturen. En 5-axlad CNC-fräs översatte mina händers rörelser och karvade in en skulpterad yta i en noggrant snickrad furukonstruktion. I den glödande håligheten flammar dolda LED-lampor.

J u r y m o t i v e r i n g :

Med hjälp av femaxlad CNC- tekonologi nytolkas och lyfts eldstaden ur sitt historiska sammanhang. Eldstaden som en digital altarmöbel som berör våra sinnen i materialitet och uttryck. Där funktionen som värme och ljuskälla omtolkas. Kanske fungerar det mer som poesi om värmen kommer inifrån?

Ingrid Segring Björklund tilldelades 2022 Svenskt Träs resestipendium.

Ingrid Segring Björklund Instagram