Kajsa Bornedal

N a r r a k u b 

Narrakub bjuder in till att berätta om vår värld på ett relationellt, rörligt och icke-linjärt sätt. Konstruktionen i papper består av åtta sammankopplade kuber med 48 sidor som möts på olika sätt. Den möjliggör betraktelser och gestaltningar av komplexa samband och ömsesidiga beroenden utan början eller slut. Genom Narrakub vill jag visa på de narrativa och didaktiska möjligheterna som finns i icke-konventionella bokformat och skapa fler sätt att berätta om världen.

J u r y m o t i v e r i n g :

Ett utforskande arbete som leker med och ifrågasätter det singulära perspektivet i den analoga bokformen. Det är multimedialt och flerdimensionellt som på ett lättförståeligt sätt öppnar upp för en idé om hur vi kan tänka icke linjärt. Lustfylld interaktivitet i fysisk form frigör den narrativa processens inneboende möjligheter.

Kajsa Bornedal hemsida
Kajsa Bornedal Instagram