Kajsa Willumsen

D r e s s i n g [ r o o m ]

Med det här projektet har jag velat hitta ett sätt att klä kroppen genom att undersöka hur ett rum är ”klätt”. Jag har fokuserat på de beståndsdelar som definierar specifika rum och därefter dekontex­ tualiserat dem och experimenterat med dem på kroppen, med kroppen som en sorts rumslig kanvas. Det har varit väsentligt att använda befintliga objekt, för att blanda saker vi känner till och kan referera till med en oväntad kontext för att maximera deras potentiella användning samt ifrågasätta hur vi kategoriserar saker.

J u r y m o t i v e r i n g :

En väldigt stark kollektion med hög verkshöjd, detaljrikedom och skickligt genomförande. En krispig undersökning med maxad potential. Hur klär vi ett rum eller en kropp, och vad är vad? Vad är modedesign och vilka material skall vi förhålla oss till?  Kroppen fungerar här som en slags plats för ommöblering. Vardagliga ting från hemmet förvandlas genom en konstnärlig process till ett intressant ifrågasättande av hur vi egentligen kategoriserar saker, kroppar och rum.

Kajsa Willumsen Instagram